Begin OÜ kaip duomenų valdytojas

1. Apibrėžimas

1.1. Klientas yra juridinis asmuo, sudaręs sutartį su Begin OÜ arba su kuriuo Begin OÜ bendravo dėl naudojimosi paslauga.

1.2. Kliento atstovas yra fizinis asmuo, atstovaujantis Klientui (duomenų subjektui).

2. Bendrasis skyrius

2.1. Begin OÜ yra asmens duomenų duomenų valdytojas. Kontaktiniai duomenys: Lehtpuu gatvė 12-3, Talinas 10912, +372 6007770, info@begin.ee.

2.2. Duomenų apsaugos atsakingo asmens el. pašto adresas yra: privacy@begin.ee.

3. Apdorojami duomenys

3.1. Begin OÜ gauna arba renka duomenis apie Klientą (įskaitant Kliento atstovą) tiek iš paties Kliento atstovo, tiek iš trečiųjų šalių šaltinių (Verslo registro, Äripäev AS informacinio banko).

3.2. Tvarkomi duomenys apima vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą ir pageidaujamą kalbą.

4. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

4.1. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. siekiant susisiekti su Klientu ir teikti pasiūlymus, pagrįstus teisėtu interesu; 4.1.2. dėl sutarties su Klientu įvykdymo arba už ikisutartinių priemonių ėmimosi; 4.1.3. Remiantis teisėtu interesu, siekiant apsaugoti mūsų teises; 4.1.4. Vykdyti teisinę prievolę (pvz., teikti informaciją administracinei institucijai/teismui).

5. Asmens duomenų gavėjų kategorijos

5.1. Begin OÜ Kliento atstovo duomenims apdoroti naudoja ryšių su klientais valdymo programinę įrangą.

5.2. Asmens duomenų perdavimas yra būtinas teikiant buhalterinės apskaitos paslaugas. Be to, gali tekti perduoti duomenis teisiniam patarėjui dėl teisinių paslaugų teikimo ir administracinei institucijai/teismui.

6. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

6.1. Begin OÜ Kliento atstovo duomenis saugo nuo 3 iki 10 metų nuo paskutinio kontakto, susijusio su Klientu (įskaitant Kliento sutarties nutraukimą). Begin OÜ laikosi iš sandorio kylančio senaties termino (paprastai 3 metai), kuriam pasibaigus Kliento atstovo duomenys bus ištrinti arba anonimizuoti.

7. Subjektas turi teisę:

7.1. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti su savo duomenimis;

7.2. Pateikti prašymą Begin OÜ ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų duomenų tvarkymą;

7.3. Prašyti duomenų perkeliamumo, jei duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas arba sutartis ir duomenys tvarkomi automatiškai. Gavusi prašymą, Begin OÜ perduos duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui, jei tai techniškai įmanoma;

7.4. Atsižvelgdami į savo konkrečią situaciją nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu interesu;

7.5. peržiūrėti teisėto intereso įvertinimą išsiunčiant atitinkamą prašymą duomenų apsaugos atsakingo asmens el. pašto adresu;

7.6. Pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai dėl savo teisių gynimo.

8. Slapukai

8.1. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje arba įrenginyje, kai lankotės svetainėje. Slapukai padeda Begin OÜ atpažinti įrenginį, kurį naudojate svetainėje.

8.2. Begin OÜ renka šią informaciją apie svetainės lankytojus: IP adrese, naršyklė, šalis, kalba, naudojamo įrenginio dydis (mobilusis, planšetinis kompiuteris, stacionarus kompiuteris).

8.3. Begin OÜ naudoja surinktus duomenis siekdami užtikrinti:

8.3.1. Geriausia paslaugų kokybę, įskaitant patogesnių naudojimosi svetaine galimybių suteikimą. Tai būtina, kad vartotojui galėtų parodyti tinkamą personalizuotą sprendimą;

8.3.2. Mūsų teisių apsauga, įskaitant tinklo, informacijos ir kibernetinio saugumo aspektus. Duomenų rinkimas leidžia greitai reaģuoti į galimas atakas prieš svetainę (pvz., nukrypimus nuo įprasto elgesio).

8.4. Kiekvienas svetainės lankytojas turi galimybę keisti savo naršyklės nustatymus, siekdamas pasirinkti, kurie slapukai yra leidžiami, o kurie ne, įskaitant visų slapukų priėmimą arba atmetimą.

8.5. Tam tikros Begin OÜ svetainės funkcijos gali neveikti, jei išjungsite naudojamus slapukus.

Įsigalioja nuo 01.01.2024